Вторник, 26.03.2019
Хойнікшчына
Меню сайта
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Гісторыя IV

 Историко-статистическое описание Минской епархии. Санкт-Петербург, 1864. У 1864 г. рэктар Мінскай духоўнай семінарыі архімандрыт Мікалай падрыхтаваў даведнік, у якім сустракаем ці не першае кароткае апісанне праваслаўных цэркваў, прыхаджанамі якіх былі і жыхары сучаснага Хойніцкага раёна. Падаюцца звесткі пра час пабудовы, матэрыял, за чый кошт збудаваная, называюцца сума з казны на ўтрыманне прычту, колькасць царкоўнай зямлі ды вернікаў мужчынскага і жаночага полу. ...>>

 Мінскія епархіяльныя ведамасці (№5, ад 15 сакавіка 1870 года) змяшчаюць цікавыя матэрыялы пра тое, як расійскія ўлады ўзнаўлялі праваслаўе на Хойнікшчыне, як адабралі ў католікаў нэагатычныя касцёл (будучую першую мураваную Пакроўскую царкву ў цэнтры мястэчка) і капліцу (на могілках), вуснамі праваслаўных святароў, тагачасных расійскіх ідэолагаў, кажучы, што яны збудаваныя цяжкою надсільнаю працаю тутэйшых зноў жа праваслаўных людзей; пра розныя падараванні цэрквам ад самога імператара і яго сям'і. Галоўнымі з тых падараванняў у Вялікаборскую і Хойніцкую цэрквы ў 1868 і 1869 гадах сталі іконы Маці Божай...  ...>>

 Описание церквей и приходов Минской епархии. Минск, 1879. VIII. Речицкий уезд.  У гэтым выданні падаюцца звесткі пра тое, да прыходаў якіх цэркваў належалі праваслаўныя вернікі з паселішчаў сённяшняй Хойнікшчыны ў 1879 г. Нагадаем, што ў тыя часы наш раён – гэта тэрыторыя не адно Хойніцкай, але часткова і Дзёрнавіцкай, Мікуліцкай, Юравіцкай, Маладушскай, Аўцюцевіцкай валасцей. Вернікі належалі да прыходаў Алексіцкай, Аравіцкай, Астраглядаўскай, Бабчынскай, Баршчоўскай, Вялікаборскай, Загальскай, Маладушскай, Мікуліцкай,  Стралічаўскай, Тульгавіцкай і Хойніцкай цэркваў. Вядома, у вялікіх прыходах існавалі яшчэ і  прыпісныя цэрквы. ...>>

 Хойнікі ў выданні "Słownik Geograficzny Królewstwa Polskiego i innych krajów słowiańskich". Нягледзячы на асобныя памылкі, якія трапляюцца ў гэтым старым (1880 г.) выданні, напрыклад, у пытанні пра тое, каму належалі Хойнікі на працягу сваёй гісторыі ды ў якім годзе памёр абозны К. Прозар, яно, бясспрэчна, вельмі каштоўнае для вывучэння нашага краю. Артыкул аўтарства Аляксандра Ельскага. ...>>

 "Dziennik Kujawski" (№ 216. 20. IX. 1895). Ліст, дасланы ў Інаўроцлаў з Мазырскага павету, у якім паведамляецца пра абрабаванне пры канцы сакавіка 1895 г. у Хойніках фамільнага склепу Прозараў, што месціўся пад капліцай паблізу местачковых могілак каталіцкіх і праваслаўных, пра блюзнерства ўчыненае над трунамі нябожчыкаў. Тут шмат што запісвалася на слых – і Брагін названы Багінам, і Аўраамаў Баранавым, а Курындзін Марындзіным, і што абодва яны з Адэсы. Але, сутнасць самой падзеі выкладзена досыць уцямна, у тым і каштоўнасць допісу. ...>>

Анджэй Раствароўскі пра колішнія Нароўлю, Барбароў, Вадовічы, Рудакоў, Барысаўшчыну і Хойнікі. Урыўкі з кнігі "Ziemia, której już nie zobaczysz. Wspomnienia kresowe". Wspomnienia ziemian dotyczą społeczności nieistniejącej już od ponad pół wieku. To przydaje im szczególnej wartości. Tom wspomnień kresowych Andrzeja Rostworowskiego wzbogaca naszą wiedzę o dziejach polskiego ziemiaństwa..._Dodatkowym walorem tych wspomnień jest niewątpliwy talent literacki ich autora. Pochodził wszak z rodu, który wydał m. in. Karola Huberta Rostworowskiego, pisarza dziś już nieco zapomnianego, ale w swoim czasie cieszącego się sporą popularnością. Uważna lektura opracowanych przez Stanisława Jana Rostworowskiego przypisów pozwoli zrozumieć, jak wielu utalentowanych ludzi przewinęło się przez dzieciństwo i młodość autora. ...>>  

 Е. П. Зырко. Рэвалюцыйны рух у Юравіцкім раёне. У часопісе "Наш край", што выдаваўся з 1925 г. пры Інбелкульце і Акадэміі навук Беларусі, змешчаны адзін з рэдкіх матэрыялаў, прысвечаны падзеям у нашым рэгіёне. Апавядаецца пра дзейнасць рэвалюцыянераў і тэрарыстаў Сцяпана Акуленку, Аляксандра Валадковіча, згаданыя валасны старшыня Хвёдар Мележ, дзед Івана Паўлавіча, земскі фельчар Міхаіл Барташэвіч, які працаваў у Хойніцкім лекарскім участку. Што праўда, урывак з гэтага артыкула даўно апублікаваны ў раённай кнізе "Памяць", але тое менавіта ўрывак. Прапануем поўны варыянт, між іншым, і дзеля лепшага адчування самога водару рэвалюцыйнай эпохі і разумення таго, як моцна яна паўплывала на лёсы нашых землякоў. ...>>

  Владимир Лякин. Куда исчез доктор Барташевич? В 1895 году паренек из крестьянской семьи поступил в Могилевскую фельдшерско-акушерскую школу, а через 3 года получил направление в Хойникский врачебный участок Речицкого уезда._Участок обслуживал 4 волости, 49 550 человек, до самых отдаленных деревень – 90 верст. В штате – врач, 2 фельдшера и повивальная бабка. Население жестоко страдало от тифа, малярии, коклюша, чесотки, холеры, оспы. В Мозырском и Речицком уездах от эпидемии оспы в 1897 году умер каждый третий из заразившихся. Лишь после этого власти выделили средства на вакцинацию жителей. В Хойникском врачебном участке ее поручили молодому фельдшеру М. Барташевичу. ...>>

 С. А. Елизаров. Административно-территориальные реорганизации в Гомельской и Витебской губерниях (1919-1921 гг.) ...Разрешение проблемы управляемости большой территорией Речицкого уезда в начале 1921 г. партийно-советское руководство поручило местной административно-территориальной комиссии. Результатом ее работы стали два проекта: один – выделение из состава Речицкого уезда еще одного уезда с центром в местечке Хойники, второй – "округление уезда", то есть сокращение его территории. Первый вариант был отвергнут по причине "отсутствия работников для создания аппарата в новом уезде". Остановились на втором варианте, который и утвердила V уездная партконференция в октябре 1921 г.  ...>>

  А. Д. Лебедев. Положение католического костела в юго-восточном Полесье в 20-х гг. XX века.  После установления советской власти в Беларуси в 1917 г. положение церкви и религии существенно изменилось. Новое государство начало с “религиозными пережитками”, а проведение атеистической политики было возведено в ранг государственной идеологии. Борьба с религией затрагивала абсолютно все конфессии без исключения, в том числе и католичество. Как известно абсолютное большинство поляков на Беларуси это католики. Перепись 1926 г. фиксирует эту этническую группу и в изучаемом регионе. Наибольшее количество поляков насчитывается в Наровлянском р-не – 2 853 чел., в Хойникском – 2 522 чел., в меньшей степени в Брагинском – 729 чел., и в Лоевском – 115 чел. Наблюдение за религиозной ситуацией, а так же борьбу с влиянием костела осуществляли несколько ведомств и организаций: Польбюро ЦК КПБ(б), ГПУ и Союз Безбожников (СБ) ...>>

Крыжовая дарога Яўгена Калубовіча. "І жаўнеры завялі Яго на панадворак, званы Прэторыя, і склікалі ўвесь полк і білі Яго па галаве трысцінай, і плявалі на Яго... І калі насмяяліся... павялі Яго, каб укрыжаваць... на... Галгофу, што значыць: Лобнае месца" [Евангелле Св. Марка. XV: 16, 19 - 20, 22]._Дарога гэтая ішла да самай Сібіры._У 1930 г. здавалася, што па ёй гналі ўсю Беларусь, каб там, на той Сібірскай галгофе, з ёй і пакончыць. Гналі не рымскія жаўнеры з дзідамі і мячамі, а маскоўскія з стрэльбамі і сабакамі. Гналі і гналі… Удзень і ўначы. У сцюжу і ў спёку. Праз перасыльныя пункты і турмы. З кожнага сяла і места. Асабіста для мяне яна пачалася ад Бабчына. ...>>

Иерей Ростислав Бондаренко. ПАМЯТИ МУЧЕНИКА, КРЕСТИВШЕГО МОЕГО ДЕДА (жизнеописание протоиерея Иоанна Иосифовича Железняковича). Родился 24 июня 1861 года в день рождества Иоанна Предтечи в с. Рудица Рудицкой волости Минского уезда (ныне Дзержинский район), в семье священника._В 1888 году окончил курс наук в Минской Духовной Семинарии по второму разряду. 9 октября того же года назначен псаломщиком к Свислочской Успенской церкви Бобруйского уезда. Согласно прошению перемещен 14 января 1889 года к Иваньской церкви Слуцкого уезда. Преосвященнейшим Симеоном епископом Минским и Туровским рукоположен 13 августа 1891 года во священника и назначен на таковую должность к Люденевичской Свято-Михайловской церкви Мозырского уезда... ...>>

 О борьбе с бандой кулаков на Гомельщине. ...С конца июня месяца сего года в Гомельский Оперсектор ПП ОГПУ БССР стали поступать сведения о том, что на стыке Хойникского и Брагинского районов из бежавших из ссылки местных кулаков организовалась банда в количестве 15-20 человек, каковая, будучи хорошо вооружена, ничем себя не проявляет, укрывается в лесах и производит вербовку в свою банду невысланных кулаков и твердозаданников, через них же создает повстанческую организацию._При проверке эти сведения подтвердились, причем, было установлено, что банда эта возглавляется высланным весной 1930 г. и бежавшим из ссылки кулаком деревни Пудаков Поселичского сельского совета Хойникского района Журавским Александром, 48-ми лет, и его помощником, также бежавшим из ссылки кулаком деревни Микуличи того сельсовета Брагинского района Биран Григорием. ...>>

Иерей Ростислав Бондаренко. БЕЛЮСТИН АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ († 07. 03. 1940 г.). Аресту священника о. Андрея в 1937 году (арх. № 9038-с УКГБ по Гом. обл.) предшествовал акт от 15 декабря 1936 г., подписанный председателем Гноевского сельского совета Хойникского района, предревкомиссии того же с\с, а также председателем колхоза: «Мы нижеподписавшиеся ... составили настоящий акт о нижеследующем: 1) Быв. поп Загальской закрытой церкви гр-н Белюстин без ведома сельского совета систематически является в Борисовщанский с\совет для проведения своей антисоветской работы по открытию закрытой Загальской церкви. Свою работу Белюстин проводит при совершении им разных религиозных обрядов как то: а) 28 ноября Белюстин приезжал в дер. Гноев Борисовщанского с\совета хоронить гр-на Василенко Ивана Петровича... ...>>

  В. Ф. Сосонкина, О. М. Гуща. Из истории аптечной службы Хойникского района Гомельской области. Первое упоминание о разрешении открыть аптеку в местечке относится к началу 1884 г. Провизор А-С. В. Роксиков, проживавший в м. Узда Игуменского уезда, подал прошение во врачебное отделение Минского губернского правления на разрешение устроить сельскую аптеку. Но ему было отказано, так как ранее он получил разрешение на открытие сельской аптеки в Кореличах [1]._Аптека в м. Хойники появилась в период 1885-1888 гг._Ее владельцем был провизор Яффа М. Н., арендатором и управляющим аптекой – аптекарский помощник Каждан М. ...>>

Вход на сайт
Поиск
Календарь
«  Март 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz
  • Copyright MyCorp © 2019